Tag Archives: 4 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่

4 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่

4 สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่ ปัจจุบันธุรกิจรถเช่าเชียงใหม่กำลังเป็นที่นิยมจากหลากหลายผู้คน ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศต่างทยอยกันมาใช้บริการ แต่ก็มีข้อสงสัยมากมายผุดขึ้นมาว่า ฉันต้องซื้อประกันคุ้มครองไหม รถเช่าราคาถูกดีหรือป่าว ฉันควรจะตรวจสอบรถเช่าอย่างไรบ้างก่อนออกเดินทาง รวมไปถึงเวลาจะส่งคืนต้องเติมน้ำมันหรือป่าว คำถามนี้ถูกถามขึ้นมากมายในขณะที่พวกเขากำลังจะเช่ารถ ดังนั้นบทความต่อไปนี้คือสิ่งที่คุณไม่ควรลืมนำไปพิจารราในขณะกำลังไปเช่ารถ จำไว้ให้ดี เพิกเฉยต่อประกันคุ้มครองรถใครจะใช้บริการรถเช่าเชียงใหม่แล้วคิดว่าหากเกิดอุบัติเหตุกลางทางแล้วไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมรถเพราะคิดว่าบริษัทก็มีประกันสำหรับจ่ายค่าเสียหายส่วนนี้อยู่แล้ว เราจะมาบอกว่าค่าเช่ารถตามอัตราที่บริษัทรถเช่ากำหนดไว้จะถูกเก็บเพิ่มหากเกิดอุบัติเหตุซึ่งสร้างความเสียหายต่อตัวรถโดยคิดค่าเสียหายเป็นรายวัน ซึ้งจะถูกเพิ่มเติมเข้าไปด้วยกับค่ารถเช่าทั้งหมดเพราะรถที่มีสภาพไม่พร้อมใช้งาน และกำลังซ้อมบำรุงอยู่นั้นไม่สามารถนำมาหารายได้ ซึ้งประกันภัยของบริษัทส่วนมากไม่ได้มีการครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายส่วนนี้ จึงทำให้บริษัทต้องคิดเงินจากลูกค้าเพิ่ม โดยจะตัดจากวงเงินบัตรเครดิตของผู้เช่า ซึ่งหากไม่อยากเสียเงินในกรณีฉุกเฉินก็ควรทำประกันกันก่อน ซึ่งบัตรเครดิตของ MasterCard, Visa และ American Express มีประกันสำหรับส่วนนี้ ซึ้งจะความคุ้มครองค่าใช้จ่ายไม่เกินวงเงินสูงสุดของบัตรใบนั้น ไม่สนใจขอเสนอที่มีศักยภาพมากกว่า รถเช่าเชียงใหม่ในอดีตที่ผ่านมา ผู้คนมักจะแนะนำกันว่าให้เช่ารถราคาถูกๆ… Read more »