Tag Archives: สัมภาระ

เรื่องที่ควรรู้ก่อนนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

เรื่องที่ควรรู้ก่อนนำสัมภาระขึ้นเครื่อง

ก่อนจะจัดกระเป๋าเดินทางควรรู้ว่าสิ่งของประเภทไหนที่ไม่สามารถนำขึ้นเครื่องได้ สำหรับผู้โดยสารมือใหม่อาจจะยังไม่เข้าใจกับกฎเกณฑ์การนำสัมภาระติดตัวไป ทั้งการโหลดใต้เครื่องหรือใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องไปด้วย ซึ่งสายการบินแต่ละสายก็จะมีกฎเกณฑ์ที่คล้าย ๆกันแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะมีข้อบังคับแบบเดียวกัน โดยในวันนี้จะมาดูกันว่าสิ่งของอะไรบ้างที่ห้ามนำไปโหลดใต้เครื่องแต่นำติดตัวขึ้นเครื่องไปได้ สิ่งของต้องห้าม ที่ห้ามโหลดใต้เครื่อง สิ่งของต้องห้ามนำขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้เครื่องนั้นก็มีหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็น อาวุธปืน วัตถุไวไฟ เช่นไฟแช็ค ไม้ขีดไฟ ก๊าซเย็นจัด สารกัมมันตรังสี สารติดเชื้อ ไวรัสต่าง ๆ สารแม่เหล็ก สารกัดกร่อน สัตว์มีพิษหรือสัตว์ดุร้าย สัตว์ขนาดใหญ่ อุปกรณ์ช็อตไฟฟ้า มีด กรรไกร และของมีคม ของเล่นที่มีลักษณะคล้ายอาวุธ ไม้เบสบอล ไม้กอล์ฟ… Read more »