Tag Archives: ที่พัก

ซาอุฯ เตรียมเปิดตัว Abraj Kudai โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ซาอุฯ เตรียมเปิดตัว Abraj Kudai โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก

ซาอุฯ เตรียมเปิดตัว Abraj Kudai โรงแรมขนาดใหญ่ที่สุดในโลก             โรงแรม Abraj Kudai ที่ตั้งอยู่ในนครเมกกะ เตรียมทำลายสถิติขึ้นแท่นเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่สุดในโลก พร้อมเปิดให้ใช้บริการในช่วงปี 2017 แต่ด้วยปัญหาทางเศรฐกิจ จึงถูกเลือกออกไป โดยคาดการณ์ไว้ว่าภายในปี 2018 นี้ จะเปิดให้ใช้บริการอย่างเต็มรูปแบบ Dar Al-Handasah บริษัทผู้รับเหมาและออกแบบโรงแรม Abraj Kudai เผยว่า โรงแรมแห่งนี้อีกไม่นานเกินรอ ก็จะกลายเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยขนาดพื้นที่ใช้สอยมากถึง 1.4 ล้านตารางเมตร… Read more »

โรงแรมระดับโลก ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

โรงแรมระดับโลก ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย

โรงแรมระดับโลก ที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศไทย             จากการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) ส่งผลให้“ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม” เป็นธุรกิจบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพและได้เปรียบทางการแข่งขันมาโดยตลอด ด้วยความพร้อมในด้านทรัพยากร การท่องเที่ยวและวัฒนธรรม รวมถึงความพร้อมในการจัดการประชุม สัมมนา และการแสดงสินค้า รวมถึงทักษะด้านการบริการของพนักงาน ล้วนทำให้ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและโรงแรมในประเทศไทยมีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้เครือโรงแรมจากต่างชาติหันมาให้ความสนใจและเข้ามารับบริหารโรงแรมเป็นจำนวนเพิ่มตามไปด้วยเช่นกัน ซึ่งนอกจากจะช่วยรองรับนักท่องเที่ยวจากต่างชาติที่เดินทางมายังประเทศไทย และมองหาโรงแรมที่พวกเขามั่นใจในมาตรฐานแล้ว ยังถือเป็นการขยายฐานลูกค้าคนไทยไปในตัวอีกหนึ่งช่องทาง โดยเฉพาะโรงแรมที่กำลังจะกล่าวถึงต่อไปนี้ เรียกได้ว่าเป็นรองแรมระดับโลกที่ได้รับความนิยม อีกทั้งยังมีจำนวนมากที่สุดในไทยอีกด้วย อันดับที่ 1 AccorHotels AccorHotels เป็นเครือโรงแรมสัญชาติฝรั่งเศสเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ที่มีจำนวนโรงแรมมากที่สุดในประเทศไทย… Read more »