Tag Archives: ขายรถมือสอง

ขายรถมือสอง ปี2559 แนวโน้วดีหรือไม่ ตลาดรถมือสอง

ขายรถมือสอง แนวโน้มตลาดรถมือสอง ทั้งในปี 2558 และในปีหน้า 2559 ตลาดรถของเมืองไทยเราจะเป็นเช่นไร มีนักเศรษฐกิจ ได้ออกมาวิเคราะห์ให้เราดู ในหลายเรื่อง อาทิเช่น ตลาดรถมือสองของไทยเอง เริ่มมีการฟื้นตัวดีขึ้นจากปีก่อน รวมถึงรถใช้แล้วราคาก็ปรับตัวสูงขึ้น ประมาณ 30,000 –50,000 บาท และด้วยการสนับสนุนจากภาครัฐฯเอง โดยมีการผลักเอานโยบายคืนภาษี นอกจากจะเป็นนโนบายที่คนไทยรู้จักกันถ้วนหน้า อย่าง รถคันแรก ยังมีนโยบายคืนภาษา สำหรับการส่งออกรถไปยังประเทศข้างเคียงอีกด้วย (เมียนมาร์,กัมพูชา,ลาว) และช่วงสิ้นปีนี้ ตลาดรถมือสอง รถใช้แล้ว โตอย่างน้อย… Read more »