Category Archives: เครื่องหมายการค้า

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าส่งผลต่อธุรกิจอย่างไร?

ประโยชน์ในการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่มีต่อธุรกิจ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเป็นสิ่งสำคัญมากสำหรับองค์กรที่ต้องการความเจริญเติบโตก้าวหน้าในอนาคต เครื่องหมายการค้าเป็นเพียงชื่อธรรมดาที่ใช้ในการดึงดูดผู้ซื้อให้สนใจซื้อสินค้าและบริการ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับองค์กรใดๆก็ตามที่จะมีชื่อสินค้าตามกฏหมายซึ่งสามารถใช้เป็นตัวแทนของธุรกิจตนเองในตลาดได้ การจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าไม่ได้มีขั้นตอนยุ่งยากมากนักแต่เป็นวิธีที่ให้ชื่อที่เราตั้งขึ้นสำหรับทำการค้ามาทำให้ถูกต้องหรือลงทะเบียน ชื่อที่เราตั้งนี้อาจจะเป็นโลโก้, ตัวอักษร, สัญลักษณ์หรือองค์ประกอบทั้งหมดมารวมกัน การที่จะจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านั้น เป็นการบ่งบอกว่าองค์กรใดๆที่จดทะเบียนก็จะมีอำนาจตามกฏหมายในการใช้ชื่อสินค้าเพื่อขายและส่งเสริมการค้าและบริการในตลาด ภายใต้กฏหมายนี้องค์กรที่ได้รับชื่อนี้จะมีอำนาจในการป้องกันผู้อื่นใช้ชื่อซ้ำกันหรือนำไปใช้ให้เกิดความสับสนเข้าใจผิด หากมีองค์กรอื่นๆได้นำชื่อเครื่องหมายการค้าที่คุณจดทะเบียนไว้แล้วไปใช้ คุณสามารถที่จะดำเนินการทางกฏหมายกับพวกเขาได้ ยังมีข้ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้านี้ โดยจะเริ่มจากข้อที่ได้เปรียบมากที่สุด ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าก็คือ มันช่วยในเรื่องของการตลาดหรือส่งเสริมการตลาดได้เป็นอย่างดี มันเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยโปรโมทหรือส่งเสริมการขายให้กับผู้ขายและผู้บริโภค หากคุณมีเครื่องหมายการค้าคุณสามารถที่จะนำไปใช้ในแคมเปญได้เลย ซึ่งจะสามารถดูงดึดผู้ซื้อและเป็นการสร้างชื่อให้กับแบรนด์ของคุณด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการย้ำตัวตนของแบรนด์ และจะไม่มีใครสามารถนำไปใช้กับสินค้าและบริการเดียวกันได้ มันจึงทำให้สินค้าของคุณแตกต่างและดูมีความน่าเชื่อถือมากกว่าคู่แข่ง และสร้างความยืดหยุ่น หรือโอกาสในการเลือกซื้อให้กับผู้ซื้อเพิ่มขึ้นอีกด้วย คุณลักษณะอื่นๆสำหรับการลงทะเบียนเครื่องหมายการค้า ก็คือ เป็นเครื่องมือในการให้คุณได้ใช้อำนาจทางกฏหมายได้ เพราะเครื่องหมายการค้าของคุณจะเป็นเสมือนทรัพย์สินที่คุณมีสิทธิ์ตามความชอบธรรมและผู้อื่นไม่สามารถที่จะนำไปใช้ได้ จึงช่วยป้องกันสินค้าและบริการของคุณให้พ้นไปจากการถูกปลอมแปลงหรือละเมิด… Read more »