Category Archives: สำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชีจำเป็นแค่ไหนกับธุรกิจ

สำนักงานบัญชีกับธุรกิจ การทำธุรกิจใด ๆต่างก็มีจุดประสงค์ร่วมกันคือ การหาผลกำไรหรือรายได้ให้มากที่สุด การบันทึกบัญชีจึงเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องทำ เพื่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่คุ้มค่ากับผลประโยชน์ในการลงทุนได้มากที่สุด ช่วยให้ผู้ประกอบการทราบถึงรายรับ รายจ่ายภายในกิจการทั้งหมด เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจและบริหารงานภายในบริษัท เพื่อความก้าวหน้าและรวดเร็วของธุรกิจบทความนี้เรามีเกณฑ์พิจารณาเพื่อบ่งชี้ว่า จำเป็นต้องจ้างสำนักงานบัญชีเข้ามาพิจารณาจัดการดูแลธุรกิจหรือถึงเวลาเข้ามาทำได้แล้วหรือยัง และการจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีธุรกิจของคุณนั้นมีข้อดีอย่างไร ดูรูปแบบการจัดตั้งธุรกิจกับสำนักงานบัญชี คุณไม่มีความจำเป็นในการใช้บริการจากสำนักงานบัญชีเลย ถ้าธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่มีเจ้าของคนเดียวหรือดำเนินการเพียงคนเดียว ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ไม่มีหุ้นส่วนก้อไม่มีความจำเป็นอะไรจะต้องเสียเงินจ้างสำนักงานรับทำบัญชีเลย แต่ถ้าธุรกิจของคุณมีการจดทะเบียนบริษัทมีรูปแบบที่มีข้อกำหนดตามกฎหมายต้องทำบัญชีส่งทุกเดือน การใช้บริการจ้างทำบัญชีจึงเป็นสิ่งที่คุ้มค่ามาก คาดการณ์แนวโน้มการเจริญเติบโตของธุรกิจ สำนักงานบัญชีมีความรู้ ความเชี่ยวชาญที่จะช่วยวางแผนการพัฒนาในการขยายธุรกิจในอนาคตของบริษัทผู้ประกอบการและทำประโยชน์ที่คุ้มค่าเพิ่มขึ้นหากเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องจ่ายให้ในแต่ละเดือน ถ้าผู้ประกอบการณ์คาดการณ์ว่า ธุรกิจจะมีการเติบโตสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในอนาคตจึงสมควรที่จะจ้างบริษัทบัญชีมาทำ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทมีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นในสายตาของบุคคลภายนอกด้วย ช่องทางเพื่อลดรายจ่าย หลักการที่ว่าหากบริษัทมีกำไรจากการดำเนินธุรกิจค่อนข้างมากหรือมีช่องทางในการทำเงินมาก บริษัทนั้นต้องสียค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีเพิ่มขึ้นด้วย ซึ่งมีช่องทางที่จะทำให้ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงได้โดยใช้บริการจากผู้รับทำบัญชีและใช้วิธีการตามที่บริษัทเหล่านี้ คำแนะนำที่ได้รับจะเป็นทางเลือกที่ดีในการยอมเสียค่าใช่จ่ายเพื่อเลือกใช้บริการจากสำนักงานบัญชี

สำนักงานบัญชี | สาเหตุที่ควรทำบัญชี

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ สิ่งที่จะทำให้บริษัทเจริญเติมโตไปได้ ไม่เพียงแต่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีการจัดทำระบบบัญชีที่มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อบันทึกรายการจำนวนเงินที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่นำมาซึ่งการวิเคราะห์การ เงินในการควบคุมระบบเงิน ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในอนาคตอันใกล้และไกลได้  ซึ่งสาเหตุที่คุณควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ สำหรับการทำบญชีการเงินให้ คือ เพื่อคอยติดตามการเงินทั้งรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท เพื่อแก้ไขบัญชีเงินเกินดุล เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน และตัดรายการที่ไม่จำเป็นออก สร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งเงินทุน เป็น เครื่องชี้วัดคุณภาพทางด้านการเงินได้อย่างมีศักยภาพ นั้นเป็นเพราะการทำบัญชีจะเก็บข้อมูลตัวเลขทุกรายการไว้เป็นรายลักษณ์อักษร ซึ่งหากนำมาประเมินแล้วจะทำให้รู้ได้ว่าสาเหตุของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือส่วนไหนใช้จ่ายมากเกินไป สามารถประเมิณ หรือคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ เพื่อใช้ป้องกันการุจริต ฉ้อโกง เพื่อให้ทราบผลกำไร และขาดทุนอย่างเห็นได้ชัดเจน… Read more »