Category Archives: รับจดทะเบียนบริษัท

รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

สำหรับการเปิดกิจการ ทำธุรการในรูปแบบองค์กร หน่วยงาาน หรือบริษัท สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าไปจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรให้เกิดความมั่นคง คือ การจดทะเบียนบริษัท โดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทคือ ตั้งชื่อบริษัทให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้คำจำกัดความของคำว่า ความน่าเชื่อถือมาเป็นหลัก ทำการจองชื่อบริษัทที่ต้องการโดยระบุไว้อย่างน้อย 3 ชื่อด้วยกัน ชื่อที่คิดไว้ต้องเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อได้ชื่อที่ยื่นจองไว้เรียบร้อยแล้วต้องเข้ายื่นการจดทะเบียนบริษัทภายในระยะเวลา 30 วัน จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป เอกสารระบุความเป็นสัญลักษณ์บุคคลคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน กรอกรายระเอียด ข้อมูลให้ครบ ได้แก่ ปริมาณเงินทุนที่จดทะเบียน ชื่อกรรมการ… Read more »