โปรแกรมขาย คุณสมบัติที่คู่ควรต่อองค์กร

admin   March 25, 2015   Comments Off on โปรแกรมขาย คุณสมบัติที่คู่ควรต่อองค์กร

องค์กร บริษัท หรือแม้กระทั้งร้านค้าที่มีแฟรนไชส์หลายสาขานอกจากความน่าเชื่อถือที่เจ้าของธุรกิจจำเป็นต้องสร้างให้เทียบเท่าหรืออยู่เหนือคู่แข่งให้ได้แล้ว รากฐานที่สำคัญอีกหนึ่งประการที่ไม่ควรมองข้ามคือต้องมีระบบซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย เอื้อประโยชน์ทั้งด้านความสะดวกรวดเร็ว แล้วยังคงต้องมีความถูกต้อง แม่นยำ โดยเฉพาะยุคปัจจุบันที่เป็นสังคมไร้สายไปเกือบทุกสัมมาอาชีพ ยังคงต้องพึ่งพาอาศัยเทคโนโลยีเล่านี้เพื่อควบคุมระบบ ระเบียบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ด้วย

โปรแกรมขาย จึงจัดเป็นอีกหนึ่งทางซอร์ฟแวร์ที่เจ้าของธุรกิจเองต้องพิจารณามาใช้ควบคู่ไปกับความเจริญรุ่งเรื่องของธุรกิจด้วยเช่นกัน ดังนั้น โปรแกรมขายจึงต้องมีคุณสมบัติแบบคร่าวๆ ดังต่อไปนี้

  • จำเป็นต้องมีระบบสำรองข้อมูลเพื่อป้องกันการข้อมูลสูญหาย
  • ระบบการทำงานเป็นแบบ Real Time
  • สามารถทำงานหรือรับการใช้งานเพื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลต่างๆ ได้มากกว่า 200 สาขาขึ้นไป
  • สามารถจัดการระบบการกระจายสินค้าในแต่ละวันได้
  • ทำการกำหนดราคาขายสินค้าของแต่ละสาขาได้
  • โปรแกรมขายที่ดีต้องสามารถวิเคราห์สินค้าได้ตามหมดหมู่ด้วย
  • โปรแกรมรองรับการใช้งานกับระบบปฏิบัติการทั้งวินโดว์ Linux
  • สามารถใช้งานได้ทั้งหน้าเดสทอป และสมาร์ทโฟน
  • เป็นที่รู้จักได้รับการยอมรับจากผู้ใช้แบรนด์ดังทั่วไป

ทั้งนี้คุณสมบัติต่างๆ เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ จัดหามาใช้งานเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพของเจ้าของธุรกิจเอง