สำนักงานบัญชี | สาเหตุที่ควรทำบัญชี

admin   April 28, 2014   Comments Off on สำนักงานบัญชี | สาเหตุที่ควรทำบัญชี

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก กลาง หรือใหญ่ สิ่งที่จะทำให้บริษัทเจริญเติมโตไปได้ ไม่เพียงแต่เป็นบุคลากรที่มีความสามารถเท่านั้น แต่จำเป็นต้องมีการจัดทำระบบบัญชีที่มีความถูกต้องแม่นยำ เพื่อบันทึกรายการจำนวนเงินที่เกิดขึ้นกับองค์กรที่นำมาซึ่งการวิเคราะห์การ เงินในการควบคุมระบบเงิน ที่จะหลีกเลี่ยงปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในอนาคตอันใกล้และไกลได้  ซึ่งสาเหตุที่คุณควรเลือกสำนักงานบัญชีที่มีประสบการณ์ สำหรับการทำบญชีการเงินให้ คือ

  • เพื่อคอยติดตามการเงินทั้งรายรับ รายจ่าย ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท
  • เพื่อแก้ไขบัญชีเงินเกินดุล
  • เพื่อวางแผนการใช้จ่ายเงิน และตัดรายการที่ไม่จำเป็นออก
  • สร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งเงินทุน
  • เป็น เครื่องชี้วัดคุณภาพทางด้านการเงินได้อย่างมีศักยภาพ นั้นเป็นเพราะการทำบัญชีจะเก็บข้อมูลตัวเลขทุกรายการไว้เป็นรายลักษณ์อักษร ซึ่งหากนำมาประเมินแล้วจะทำให้รู้ได้ว่าสาเหตุของค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หรือส่วนไหนใช้จ่ายมากเกินไป
  • สามารถประเมิณ หรือคาดเดาเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้
  • เพื่อใช้ป้องกันการุจริต ฉ้อโกง
  • เพื่อให้ทราบผลกำไร และขาดทุนอย่างเห็นได้ชัดเจน
  • สำนักงานบัญชีจะช่วยเรื่องภาษีได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และถูกต้อมตามกฏหมาย