รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

admin   January 9, 2015   Comments Off on รับจดทะเบียนบริษัท จดทะเบียนบริษัท ต้องเตรียมความพร้อมอย่างไรบ้าง

สำหรับการเปิดกิจการ ทำธุรการในรูปแบบองค์กร หน่วยงาาน หรือบริษัท สิ่งหนึ่งที่ต้องเข้าไปจัดการให้ถูกต้องตามกฎหมาย และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรให้เกิดความมั่นคง คือ การจดทะเบียนบริษัท

โดยขั้นตอนการเตรียมความพร้อมก่อนใช้บริการรับจดทะเบียนบริษัทคือ

 • ตั้งชื่อบริษัทให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจ ซึ่งต้องอยู่ภายใต้คำจำกัดความของคำว่า ความน่าเชื่อถือมาเป็นหลัก
 • ทำการจองชื่อบริษัทที่ต้องการโดยระบุไว้อย่างน้อย 3 ชื่อด้วยกัน
 • ชื่อที่คิดไว้ต้องเป็นชื่อภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 • เมื่อได้ชื่อที่ยื่นจองไว้เรียบร้อยแล้วต้องเข้ายื่นการจดทะเบียนบริษัทภายในระยะเวลา 30 วัน
 • จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 3 คน ขึ้นไป
 • เอกสารระบุความเป็นสัญลักษณ์บุคคลคือ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรอกรายระเอียด ข้อมูลให้ครบ ได้แก่ ปริมาณเงินทุนที่จดทะเบียน ชื่อกรรมการ สถานที่ตั้ง(บ้านเลขที่) สำนวนบัตรประจำตัวประชาชน และทะเบียนบ้านการเลือกบริษัทรับจดทะเบียนบริษัทที่มีความน่าเชื่อถือ และบริการที่ครบวงจรด้านภาษีอากร ซึ่งควรมีบริการด้านเอกสารสำนักงานบัญชี จดทะเบียน ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระขั้นตอนที่ยุ่งยาก

 

จดทะเบียนบริษัทแบบไหนถึงเหมาะกับคุณ

การเริ่มต้นประกอบการธุรกิจที่สุจริต ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหน ให้บริการรูปแบบใด เชื่อได้เลยว่าหากคุณตั้งมั่นยึดถือในอุดมการความสื่อสัตย์เป็นหลักแล้ว ยอมนำมาซึ่งความสำเร็จในด้านธุรกิจเป็นแน่ แต่ก่อนที่จะก้าวไปถึงขั้นความสำเร็จ สิ่งหนึ่งที่จะสร้างแบรนด์ หรือชื่อเสียงให้กับธุรกิจได้คือ การจดทะเบียนบริษัท ภายใต้กฎหมาย ซึ่งแบ่งได้ดังนี้

ธุรกิจประเภทบุคคลธรรมดา ซึ่งผู้ประกอบการจะเป็นผู้ดำเนินการ ตัดสินใจทำธุรกิจด้วยตัวเอง โดยผ่านการเสียภาษีทั้งอัตราเหมาและค่าใช้จ่ายตามจริง

ธุรกิจประเภทนิติบุคคล ซึ่งต้องมีหุ่นส่วนอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป คือ

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซึ่งทำการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีการจัดทำบัญชีและเสียภาษีตามอัตรภาษีเงินได้
 2. บริษัทจำกัด โดยมีผู้ลงชื่อจดทะเบียนบริษัทไม่น้อยกว่า 3 คน และการแบ่งเงินลงทุนเป็นหุ้นๆ หุ้นละเท่าๆกันตัวอย่างการรับจดทะเบียนบริษัทในรูปแบบต่างๆ เช่น
 • จดทะเบียนเป็นทะเบียนพาณิชย์
 • จดทะเบียนเป็นรูปแบบคณะบุคคล
 • จดทะเบียนเป็นรูปแบบห้างหุ้นส่วนจำกัด
 • จดทะเบียนเป็นรูปแบบบริษัทจำกัดซึ่งการรับจดทะเบียนบริษัทสามารถลดความยุ่งยาก แบบครบวงจรเรื่องภาษีอากรได้